Polityka prywatności RODO

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług www.wodzinowska.pl poprzez serwis internetowy.
2. Mając na celu poszanowanie prawa do prywatności Klientów portalu www.wodzinowska.pl dbamy o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.
3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Pracownia Plastyczna Irena Wodzinowska z siedzibą : al. Wyszyńskiego 31 lok.94, 94-047 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 727-194-02-91, REGON 100359117.
4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Strona internetowa wyposażona jest w zabezpieczający certyfikat SSL. Korespondencja e-mail jest szyfrowana certyfikatem SSL. Strona wodzinowska.pl posiada umowę powierzenia danych osobowych z zewnętrzną firmą hostingową mydevil.net.pl.
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Strona wodzinowska.pl przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, adres pocztowy, telefon kontaktowy, NIP i nazwę działalności gospodarczej /spółki (w przypadku podmiotów gospodarczych) w celu prowadzenie działań niezbędnych do zrealizowania zamówienia ( kontakt, wysyłka towaru, wystawienie faktury).
Dane podane w formularzu zamówienia są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza tj. w celu dokonania procesu obsługi
kontaktu informacyjnego oraz zakupowego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, możliwość ich usunięcia, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i Użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. Serwis wodzinowska.pl zastrzega sobie możliwość działania z narzędzi internetowych takich jak Google Analytics w celu prowadzenia statystyk ilości odsłon
12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.wodzinowska.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Translate »