Program oraz harmonogram warsztatów jest obecnie w przygotowaniu.